Regeneracja rur kanalizacyjnych, technolicznych, deszczowych

Pomiar szczelności kanalizacji

Próby szczelności kanalizacji

Aspekty prawne dotyczące szczelności kanałów kanalizacyjnych

Każda instalacja kanalizacyjna powinna zostać poddana próbie szczelności przed oddaniem do eksploatacji, aby więc nie narazić się na nieprzyjemności lub wręcz konflikt z prawem, należy bezwzględnie każdą instalacje poddać takiej próbie. Jeśli chodzi o wymagania i sposób przeprowadzania prób szczelności, to wszystko jest określone w obowiązującej normie PN EN 1610.

Próby szczelności kanalizacji

sieci kanalizacyjne

Wykonujemy próby szczelności nowych sieci kanalizacyjnych

przyłącza kanalizacyjne

Sprawdzamy poprawność wykonania przyłączy kanalizacji

remonty instalacji kanalizacyjnych

Sprawdzamy poprawność szczelność remontowanych kanałów

Testy szczelności kanalizacji

Nasze usługi

Jaką dokumentację zaliczamy do odbioru końcowego kanałów kanalizacyjnych?

Jeśli chodzi o dokumentację odbiorową kanałów ściekowych, istnieje kilka dokumentów, zawsze wymaganych. Jest to dokumentacja projektowa i powykonawcza z prac przy budowie kanałów, a także dokumentacja związana z wymaganymi zezwoleniami i zatwierdzeniami urzędowymi. Ponadto, inspektorzy wymagają badania szczelności oraz raportów z inspekcji i testów szczelności kanałow, które zostały przeprowadzone w czasie prac monterskich i prac tak zwanych zanikających, wszystko po to aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo całego systemu.  Ogólnie rzecz biorąc, dokumentacja odbiorowa, w której zawarte są raporty związane z monitoringiem czyli kamerowaniem kanalizacji oraz próbami szczelności kanalizacji są bardzo ważnym aspektem zapewniającym możliwość oddania kanałów do eksploatacji.

Rodzaje czynności podczas prób szczelności

PrOBY SZCZELNOŚCI
POWIETRZEM

Przebieg próby polega na zamknięciu badanego odcinka korkami pneumatycznymi, wytworzeniu wymaganego ciśnienia powietrza i pomiarze zmian wartości tego ciśnienia w czasie. Metoda ta pozwala na wykrycie dwóch podstawowych procesów: eksfiltacja ścieków do środowiska zewnętrznego oraz infiltracja wód gruntowych do kanalizacji.

Działanie polega na wprowadzeniu urządzenia monitorującego do wnętrza badanego odcinka i sprawdzeniu kanału pod wzgledem zachowania pierwotnego kształtu – brak zgnieceń, oraz sprawdzenia dosunięcia każdego z elementu wbudowanego w ciąg rurociągu.Całość jest nagrywana na urządzenie przenośne.  

Zastosowanie metody dymowej do sprawdzenia poprawności wykonania całego systemu kanalizacyjnego ma zastosowania w przypadku, kiedy  na badanym obszarze sprawdzamy poprawność podłączeń różnych odbiorników do danej instalacji. Odnosi się to kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej czy drenaży rozsączkowego.

Usługi badania szczelności kanałów

Badanie szczelności kanałów

Szczelność kanalizacji

Jak wykonać próbę szczelności sieci kanalizacyjnej

Jeśli zastanawiasz się, jak przeprowadza się skuteczną próbę szczelności sieci kanalizacyjnej, to warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych elementów. Przede wszystkim potrzebny jest niezbędny sprzęt – w tym manometry, specjalne przepływomierze oraz inne przyrządy pomiarowe. Następny krok to  dokładne przygotowanie sieci poprzez zamknięcie wszystkich otworów wodnych i dokładne uszczelnienie ich . Warto też zwrócić uwagę na sposób podłączenia przyrządów pomiarowych, tak aby w trakcie testów nie dochodziło do nieprawidłowych wyników. Kluczowym elementem podczas przeprowadzenia próby szczelności, jest dokładny monitoring parametrów oraz reakcja na wszelkie nieprawidłowości. Po zakończeniu testów warto też dokładnie przeanalizować  wyniki i na ich podstawie podjąć ewentualne działania naprawcze lub modernizacyjne na sieci kanalizacyjnej.

Próby szczelności kanalizacji

Nasze usługi

Szczelność kanalizacji

BADANIE SZCZELNOŚCI KANALIZACJI - ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1610

Nasza firma Świat Instalacji przeprowadza kompleksowe i dogłębne kontrole systemów kanalizacyjnych. Przestrzegamy wytycznych zgodnych z normą PN-EN 1610, która określa standardy, jakie powinny być spełniane przez systemy kanalizacyjne.  Naszym głównym celem jest ustalenie poprawności wykonania systemu kanalizacyjnego oraz ustalenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi szczelności i wydajności.

Spytaj naszego specjalistę o próby szczelności kanalizacji

Serwis kanalizacji

Pozostałe nasze usługi

Jako jedna z pierwszych firm w Polsce oferujemy kilka rozwiązań napraw rur odpływowych technikami bezinwazyjnymi.

Kamerowanie kanalizacji

Ocena stanu technicznego

Renowacja rur kanalizacyjnych

Wdmuchiwanie rękawów

Uszczelnianie kanalizacji

Uszczelnianie trójników, kolan, połączeń
Scroll to Top
Scroll to Top

Strona korzysta z cookies…..