Świat Instalacji

Renowacja pionów deszczowych
renowacja wpustów dachowych

Renowacja pionów i kanałów deszczowych -działamy w mieście Łodzi i okolicznych województwach

Renowacja rur deszczowych

Dlaczego renowacja pionów deszczowych?

Coraz cześciej zgłaszają się do nas klienci u których występują nieszczelności na rurach odbierających wodę deszczową-opadową! Najczęściej podczas naszej wizyty i przeprowadzonych czynnościach związanych z kamerowaniem instalacji odprowadzającej wody opadowe obserwujemy rozszczelnienia na połączeniach (błędy montażowe) oraz pęknięcia wynikające z pracy budynku - osiadanie. Rozwiązaniem tego problemu jest bezinwazyjna metoda polegająca na zregenerowaniu pionu deszczowego metodą "długiego rękawa" bądź naniesieniu na jego wewnętrzną stronę masy poliuretanowej metodą natryskową.

Inspekcja i renowacja kanałów w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej

Renowacja wpustów dachowych

Wykonujemy renowacje wpustów dachowych

Naprawy uszkodzonej rury odprowadzającej wody

Naprawiamy punktowe uszkodzenia rur odprowadzających wody opadowe

Usuwanie pęknięć na pionach deszczowych

Posiadamy szereg maszyn pozwalających na naprawy pęknięć rur bez konieczności rozkuwania

Korzyści zastosowania nieinwazyjnego remontu kanałów i rur deszczowych

Zobacz

Naprawa rur deszczowych

  • prace wykonujemy bez rozkuwania 
  • brak niedogodności dla mieszkańców budynku
  • prace renowacyjne odbywają się z dachu bądź rewizji na klatkach
  • długość wykonania z jednego odcinka sięga 50m (brak łączeń)
  • samo kompensacja nanoszonych powłok do  instnejącego kanału

Spytaj naszego specjalistę o cenę

Scroll to Top

Strona korzysta z cookies…..