Regeneracja rur kanalizacyjnych, technolicznych, deszczowych

Renowacja poziomów kanalizacyjnych.

RENOWACJA POZIOMYCH KANAŁÓW KANALIZACJI

Bezwykopowa regeneracja poziomów kanalizacji

Przed laty do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosowano rury z kamionki, żeliwa bądź kanałów betonowych. Połączenia wykonywano na sznur azbestowy, ołów, bądź na zaprawę cementową. Kanały wykonane z kamionki bądź żeliwa charakteryzowały się małą awaryjnością całego systemu odpływowego. Wadą jaka towarzyszy systemom to duża chropowatość i kruchość. W dobie rozwoju technik bezinwazyjnych napraw kanałów poziomych w sytuacjach wystąpienia awarii któregoś z materiałów stosuje się kilka metod naprawy. Wyróżniamy 3 podstawowe technologie regeneracji poziomów kanalizacji.
pakery
metodę rękawa
pakerokapeluszeh

NAPRAWY BEZINWAZYJNE RUR KANALIZACJI POZIOMEJ:

Renowacja poziomów kanalizacji ogólnospławnej

Regeneracja poziomów kanalizacji deszczowej

Regeneracja poziomów kanałow do przykanalika

Korzyści zastosowania bezwykopowej renowacji kanałów

Zalety bezinwazyjnych technologii

  • prace wykonujemy bez wykopów
  • Znacznie mniejsze koszty całej inwestycji
  • brak wykonywania dokumentacji projektowych
  • stosunkowy szybki czas wykonania prac regeneracyjnych
  • żywotność sięgającą 50 lat

Spytaj naszego specjalistę o usługę renowacji kanalizacji poziomej

Scroll to Top
Scroll to Top

Strona korzysta z cookies…..